Překlad webu byl financován za podpory Divadelního ústavu Institutu umění.