Theatre sucks. We bite.

15. 8.

Hlava III.
(dernisáž výstavy Sýýýr)

Futura,
Praha, 18:00h

14. 9.

SÉRIE, SÉRIE,
SÉRIE, SÉRIE

A4,
Bratislava, 19:00h

15. 9.

SÉRIE, SÉRIE,
SÉRIE, SÉRIE

A4,
Bratislava, 19:00h

9. 10.

Feat. Palacký

Kolaborace,
Brno, 10:00h